top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

Nieuwe btw-regels in de zorgsector

Bijgewerkt op: 29 dec. 2021

Eind 2019 werd België veroordeeld voor haar huidige btw-regeling in verband met de (para)medische beroepen omdat deze niet in lijn ligt met de Europese btw-richtlijn.


Huidige situatie

Algemeen zijn de diensten van medische zorgverstrekkers vrijgesteld van btw (artsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen,...). Deze vrijstelling gaat verder dan alleen medische behandelingen maar geldt ook voor alle diensten in het kader van de beroepswerkzaamheid, bv. een expertise door een arts in een gerechtelijke procedure. De enige uitzondering op de algemene vrijstelling zijn de esthetische ingrepen en behandelingen; zij zijn reeds onderworpen aan 21% btw.


Daarnaast geldt ook een btw-vrijstelling voor erkende en gereglementeerde paramedische beroepen voor hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (bv. logopedisten).


Niet-erkende en gereglementeerde paramedische zorgverleners zoals acupuncturisten, homeopaten, chiropractors of osteopaten kunnen momenteel niet genieten van een btw-vrijstelling.


Nieuwe situatie

  • Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen nog diensten van therapeutische aard vrijgesteld zijn van btw. Alle diensten zonder therapeutische doeleinden zijn vanaf dan aan 21% btw onderworpen, ongeacht wie deze diensten uitvoert.

  • Daarnaast valt het onderscheid weg tussen wel of niet gereglementeerde medische- en paramedische beroepen. Niet-gereglementeerde beroepen die over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om therapeutische behandelingen te verstrekken, zullen ook de vrijstelling krijgen. Als voorwaarde geldt wel dat je houder bent van een door een erkende onderwijsinstelling afgeleverd certificaat dat de nodige kwalificaties aantoont en je bovendien de btw-administratie voorafgaand op de hoogte brengt.

De vrijstelling wordt dus vanaf 01/01/2022 niet meer gekoppeld aan het soort zorgverstrekker, maar wel aan de dienst: elke behandeling met therapeutisch doeleinde door een zorgverstrekker (erkend of niet-erkend) mits aan de voorwaarden van bekwaamheid en competentie is voldaan, zal vanaf 01/01/2022 vrijgesteld zijn van btw.

Wat is nu precies een therapeutische behandeling? Dat werd bepaald in een Circulaire van de btw-administratie. Op deze link vind je meer info.


Btw-aangiftes?

Als zorgverstrekker zal je een (gemengd) btw-plichtige worden met alle administratieve verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Ingrepen en handelingen die geen therapeutisch doel hebben, zijn vanaf 1 januari 2022 onderhevig aan een tarief van 21% btw. Je zal dus periodieke btw-aangiftes moeten indienen maar hebt ook recht op aftrek op bepaalde kosten en investeringen. Dit zal voornamelijk afhangen van het type behandeling en is individueel per zorgverstrekker te beoordelen.


Is de omzet uit jouw niet-therapeutische activiteiten minder dan 25.000,00 €? Dan kan je de vrijstellingsregeling kleine onderneming toepassen en hoef je nog steeds geen btw aan te rekenen.


Wij blijven de situatie volgen en als deze nieuwe wet een impact heeft op jouw situatie bespreken we dit samen.

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page