top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

Kosten voor e-facturatie 120% aftrekbaar

Bijgewerkt op: 22 mei

Vanaf 1 januari 2026 is e-facturatie verplicht tussen BTW-plichtige ondernemingen. Deze verplichting werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Elektronische facturen zullen moeten worden uitgereikt in een gestructureerd formaat (UBL) dat de automatische en elektronische verwerking mogelijk maakt via het Europees netwerk, PEPPOL. PDF-facturen die per email worden verstuurd, zijn vanaf 1/1/2026 niet meer toegestaan.


Nieuwe 120% kostenaftrek e-facturatie vanaf 1 januari 2024

Voor veel ondernemers en ondernemingen zal dit extra kosten met zich meebrengen. Daarom voorziet de wetgever een fiscale gunstmaatregel voor zelfstandigen en kleine vennootschappen (Wet van 6/02/2024, B.S., 20/02/2024).


Abonnementskosten voor een facturatiepakket voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in UBL-formaat én advieskosten die worden gemaakt voor de voorbereiding of operationalisering van e-facturatie zijn 120% aftrekbaar.


Deze verhoogde fiscale aftrek geldt niet voor investeringen in software en de afschrijvingen hierop.


Investeringsaftrek verhoogd naar 20% vanaf 1 januari 2025

Voor kosten die worden afgeschreven, bijvoorbeeld software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen, wordt vanaf 1 januari 2025 het basistarief van de investeringsaftrek verhoogd naar 20% voor digitale vaste activa.


Inwerkingtreding

De 120% fiscale aftrek kan toegepast worden op deze specifieke uitgaven gedaan vanaf aanslagjaar 2025 voor een boekjaar dat ten vroegste begint op 01/01/2024 tot en met aanslagjaar 2029 voor een boekjaar dat ten vroegste begint op 01 januari 2028.

35 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page