top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverB Account

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2024

Bijgewerkt op: 26 apr.

Sinds vorig aanslagjaar zijn de indieningstermijnen van de personenbelasting gewijzigd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een mandataris of burger om de indieningstermijn te bepalen maar wel tussen een complexe of een eenvoudige aangifte.

Eenvoudige aangifte

De aangifte personenbelasting van een particulier is in principe een eenvoudige aangifte. Een voorstel voor vereenvoudigde aangifte is ook een eenvoudige aangifte. De deadline voor het indienen van deze aangiftes is 15 juli 2024.


Complexe aangifte

Een aangifte wordt als complex beschouwd als ze een of meerdere van volgende inkomsten bevat:


 • winsten en/of baten van zelfstandigen

 • bezoldigingen van bedrijfsleiders

 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)

 • buitenlandse beroepsinkomsten

De deadline voor het indienen van complexe aangiftes is 16 oktober 2024.


Welke documenten moet ik bezorgen?


Om de aangifte personenbelasting te kunnen doen als mandataris, hebben wij voldoende informatie nodig.


Heel wat fiscale documenten zijn reeds zichtbaar in Tax-on-Web: fiscaal attest van je hypothecaire lening, loonfiches, sociale bijdragen zelfstandigen, vervangingsinkomen, pensioensparen, levensverzekering, dienstencheques, pensioen, …


Welke documenten moet je wel nog bezorgen?
 • je bankrekeningnummer waarop de fiscus eventuele terugbetalingen kan storten, indien dit recent werd gewijzigd

 • inkomsten uit vastgoed, uit onroerend goed, dividenden, huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden

 • betalingsbewijzen van door jou betaald onderhoudsgeld

 • betaalde vakbondsbijdrage

 • attesten kinderopvang (in principe moet de organisatie die kinderopvang organiseert, deze attesten online beschikbaar maken maar nog niet alle organisaties hebben deze mogelijkheid)

 • voor niet BTW-plichtige éénmanszaken: een overzicht van je kosten en opbrengsten

 • al je rekeninguittreksels of het attest waaruit de roerende voorheffing op je aandelen blijkt met het oog op de vrijstelling ervan

 • nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen

 • attesten voor giften (in principe moet de organisatie die kinderopvang organiseert, deze attesten online beschikbaar maken maar nog niet alle organisaties hebben deze mogelijkheid)

 • overzicht van je voorafbetalingenIndieningstermijnen aanslagjaar 2024


Eenvoudige aangifte
 • papieren aangifte: 30/06/2024

 • via Tax-on-Web: 15/07/2024

Vereenvoudigde aangifte
 • via het papieren antwoordformulier: 30/06/2023

 • via Tax-on-Web: 15/07/2024 

Complexe aangifte

 • papieren aangifte: 30/06/2024

 • via Tax-on-Web: 16/10/2024


Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van winsten en/of baten, en/of bezoldigingen bedrijfsleiders, en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), en/of buitenlandse beroepsinkomsten, dan moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. De aangifte kan dan ten laatste op 16 oktober 2024 via Tax-on-Web ingediend worden.


Je zal de indieningstermijn van jouw aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.


78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page