top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverB Account

Nieuwe regels BTW (para)medische beroepen

Bijgewerkt op: 30 dec. 2021

Op 1 januari 2022 verandert de BTW-wetgeving voor medische en paramedische beroepen. Alle behandelingen van therapeutische aard zullen vanaf dan vrijgesteld zijn van BTW. De behandelingen van niet-therapeutische aard zijn vanaf dan onderworpen aan 21% BTW.


In de circulaire van 21.12.2021 omschrijft de FOD Financiën welke behandelingen worden omschreven als behandeling met een therapeutisch doel.


Therapeutische (en dus vrijgestelde) behandelingen

Het is de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die in eer en geweten oordeelt of een medische behandeling een therapeutisch doel dient. Om te bepalen of een medische handeling therapeutisch is, zal het doel en het oogmerk van de ingreep of behandeling bepalend zijn.

 • de ingreep of de behandeling die voorkomt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering of in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, of beantwoordt aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een gezondheidskundige verzorging/een ingreep of behandeling met een therapeutisch doel.

 • de ingreep of behandeling die wordt uitgevoerd op medisch voorschrift heeft ook een therapeutisch doel.

 • Komt de behandeling niet voor in de (RIZIV-)nomenclatuur of niet in aanmerking voor tegemoetkoming (terugbetaling) overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dan nog kan de behandeling vrijgesteld zijn van BTW.

  • In de andere gevallen, wanneer de medische beroepsbeoefenaar van oordeel is dat een therapeutisch doel aanwezig is, motiveert hij zijn beslissing om de btw-vrijstelling toe te passen. Het therapeutisch oogmerk van de ingreep of behandeling kan blijken uit het patiëntendossier en meer algemeen uit de bewijsmiddelen van gemeen recht.

De medische beroepsbeoefenaar moet in zijn btw-administratie een onderscheid maken tussen de (be)handelingen waarbij een therapeutisch doel wel aanwezig is en de (be)handelingen waarbij dat niet het geval is. Hij wordt dus gemengd BTW-plichtig.


Niet-therapeutische behandelingen

De volgende diensten hebben geen therapeutisch doel en vallen dus niet onder de vrijstelling:

 • zuiver cosmetische ingrepen/behandelingen

 • het opstellen van een medisch deskundigenrapport voor een schaderaming

 • het afleveren van medische attesten voor de toekenning van een oorlogspensioen

 • medisch onderzoek voor een rijgeschiktheidsattest of medisch attest voor piloten

 • medisch onderzoek in het kader van het afsluiten van een levensverzekering

 • medische evaluaties van personen met een handicap met het oog op tegemoetkomingen en parkeerkaarten

 • meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie

 • lijkschouwing door een forensisch arts

 • controle arbeidsongeschiktheid werknemers

 • bleken van tanden of plaatsen van facetten met een zuiver cosmetisch doel

 • kinesitherapeuten die werken als sportinstructeur in een sportschool

 • de thuiszorgprestaties van verpleegkundigen bij een patiënt na de hospitalisatie voor een esthetische ingreep of behandeling die met btw is belast, tenzij de nazorg dient voor de behandeling van complicaties

 • prestaties van audiologen i.v.m. preventie rond blootstelling aan lawaai

 • verkoop van voedingssupplementen, maaltijdvervangers en/of proteïnepreparaten door diëtisten

 • diensten van medisch laboratoriumtechnologen die verband houden met zuiver esthetische behandelingen

 • louter esthetische zorgen van podologen

 • medische beeldvorming voor zuiver esthetische behandelingen

 • diensten van mondhygiënisten voor het bleken van tanden of plaatsen van facetten o.w.v. een puur cosmetische wens

 • esthetische acupunctuur om het teveel aan water uit het lichaam te verwijderen

 • gymnastieklessen door psychomotorisch therapeuten die voor iedereen toegankelijk zijn (in groep of individueel)

 • het geven van workshops/voordrachten/lessen

Voor een meer uitgebreide lijst met voorbeelden verwijzen we naar de omzendbrief d.d. 20.12.2021.


BTW-hoedanigheid

 1. Was jij tot nu toe vrijgesteld van btw en voer jij ook niet-therapeutische behandelingen uit? Dan moet je ten laatste op 31 januari 2022 je ondernemingsnummer bij de btw activeren. Je wordt dan een gemengd btw-plichtige en moet op je niet-therapeutische behandelingen 21% btw toepassen.

 2. Was jij tot nu btw-plichtig maar voer jij enkel behandelingen uit met een therapeutisch doel? Dan moet je voor 31 januari 2022 je btw-hoedanigheid stopzetten. Jouw prestaties zijn vanaf dan vrijgesteld van btw. Voorwaarde is wel dat je bent aangesloten bij een erkende beroepsvereniging of een specifiek diploma of certificaat kunt voorleggen, afgeleverd door een erkende instelling.

 3. Was jij tot nu btw-plichtig maar voer jij therapeutische én niet therapeutische behandelingen uit? Dan moet je voor 31 januari 2022 deze wijziging doorgeven aan het bevoegde controlekantoor. Je wordt dan gemengd btw-plichtige en moet enkel 21% btw toepassen op de niet-therapeutische behandelingen. Voorwaarde voor de vrijstelling is wel dat je bent aangesloten bij een erkende beroepsvereniging of een specifiek diploma of certificaat kunt voorleggen, afgeleverd door een erkende instelling.

Psychomotorisch therapeuten, gespecialiseerde voetverzorgers en psychologisch assistenten moeten daarnaast ook een voorafgaande kennisgeving aan de btw-administratie doen.


Als de omzet uit jouw niet-therapeutische handelingen kleiner is dan 25.000 euro dan kan je blijven genieten van de vrijstellingsregeling als kleine onderneming.


Om te weten wat dit concreet betekent voor jouw beroepscategorie, mag je ons altijd contacteren.

bron: FOD Financiën, Liantis


59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page