top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

EPC-attest bij verhuur aan de eigen vennootschap?

Sinds 01.10.2023 is een energieprestatiecertificaat (EPC) ook verplicht voor wie een pand wil verhuren zonder daar publiciteit rond te maken. Dit heeft als gevolg dat het EPC-attest in sommige gevallen ook verplicht wordt bij verhuur aan de eigen vennootschap.


Algemeen

Het energieprestatiecertificaat of EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van een pand en het geeft inzicht in de energetische kwaliteit ervan. Het EPC was reeds verplicht bij elke notariële overdracht van woningen of klein niet-residentieel vastgoed (bv. een verkoop, schenking, inbreng in de huwgemeenschap, vestiging van een erfpacht of opstal). In het kader van de verhuur was dit enkel verplicht indien de verhuur publiekelijk kenbaar werd gemaakt.


Ook EPC bij de verhuur zonder publiciteit

Sinds 01.10.2023 moet er bij de verhuur van een onroerend goed altijd een EPC voorhanden zijn, ook als er geen publiciteit gevoerd wordt. Zowel bij verhuur aan de eigen vennootschap als tussen vennootschappen. De verplichting geldt enkel voor een gebouw of een gebouweenheid. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig en heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Verhuur van kantoorruimte in jouw woning valt dus niet onder deze verplichting.

  • voor contracten gesloten vanaf 01.10.2023

  • niet voor: tijdelijke gebouweenheden die niet langer dan twee jaar gebruikt worden, alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² of een eenheid met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² in een industrieel gebouw.

  • niet voor één of meerdere kamers in je huis die je als kantoor verhuurt aan jouw vennootschap; zij vormen meestal geen aparte ‘gebouweenheid’. Een gebouweenheid moet immers in functioneel opzicht zelfstandig zijn en een eigen afsluitbare toegang hebben vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte (art. 1.1.1., §2, 44°/1 Energiebesluit) .


Wanneer moet het EPC attest voorhanden zijn?

Als er publiciteit wordt gemaakt, moet het attest ten laatste bij de eerste bekendmaking van die publiciteit voorhanden zijn. Als er geen publiciteit wordt gemaakt en het gaat om een gebouw of gebouweenheid, moet het attest ten laatste voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst voorhanden zijn.
25 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page