top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

Nieuwe BTW-regels voor E-commerce

Verkoopt jouw webshop in andere landen in de EU? Dan moet je rekening houden met de nieuwe EU BTW-richtlijn voor e-commerce vanaf 01/07/2021.


Is de totale omzet uit verkopen van goederen en digitale diensten in die landen meer dan €10.000 euro per jaar? Dan heeft de nieuwe wetgeving BTW e-commerce gevolgen voor jouw bedrijf.

Drempelbedragen

De grootste verandering: de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land vervallen. Ondernemers zijn nu vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd in de EU-lidstaat waar de goederen aankomen. Alleen ondernemingen die onder het drempelbedrag van 10.000 euro blijven en B2C verkopen zijn vrijgesteld: zij kunnen Belgische btw in rekening brengen aan hun klanten in andere EU-landen.


Aangifte via de One-Stop-Shop regeling

Als je buitenlandse btw berekent, moet je daar ook aangifte van doen in dat land. Met de nieuwe regeling ontstaat dus voor veel online ondernemers een nieuwe belastingplicht: ze moeten BTW aangeven per afzonderlijke EU-lidstaat waarin ze hebben verkocht. Dit zou heel ingewikkeld worden dus heeft de EU de zogenoemde One-Stop-Shop regeling uitgebreid. Deze geldt al voor ondernemingen die telecommunicatie-, televisie- en elektronische diensten leveren binnen de EU, maar wordt nu uitgebreid naar alle soorten B2C-diensten die online worden aangeboden en tot afstandsverkopen van goederen binnen de EU. E-commerce bedrijven kunnen dan de buitenlandse btw afdragen via een OSS-aangifte in één lidstaat.


Ook voor goederen van buiten de EU wordt de regeling uitgebreid. Leveranciers die rechtstreeks goederen leveren vanuit landen buiten de EU kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de 'Invoerregeling' binnen het OSS-portal . Met deze Invoerregeling doet een leverancier maandelijks btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde van maximaal 150 euro.


De I-OSS is niet verplicht, maar bij niet toepassing zal de invoer onderworpen zijn aan btw. De online verkoper kan er dan voor kiezen om de invoer-btw door de klant te laten betalen (dat gebeurt in de praktijk via tussenkomst van een douane-agent).

Voor wie gelden de nieuwe btw-regels?

De nieuwe btw-wetgeving geldt voor ondernemers die vanuit een EU-land producten en/of digitale diensten verkopen en leveren aan particulieren (klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen, in sommige gevallen dus ook zakelijke klanten) in andere landen van de Europese Unie. Daarbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn, en waarvan je zelf de verzending regelt.


Afschaffing van de BTW-vrijstelling

De invoer van goederen uit niet EU-landen met een waarde van maximaal 22 euro, die uit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU verzonden worden, zijn op dit moment vrij van btw. Deze uitzondering vervalt vanaf 01/07 en er wordt vanaf dan belgische BTW op geheven.


Wie gaat die btw afdragen? Er zijn drie opties:

  1. Als je als webshop op eigen naam levert en pakketjes rechtstreeks verzendt vanuit een niet-EU land, mag je je aanmelden voor de Invoerregeling (voor pakketjes tot en met 150 euro). Je doet dan btw-aangifte 'Invoerregeling' binnen het OSS-portal en rekent de btw door aan je klanten, in de verkoopprijs.

  2. Als je niet op eigen naam levert dan ben je afhankelijk van je leverancier. Vanaf 1 juli 2021 kunnen verkopers van buiten de EU ervoor kiezen om via een tussenpersoon gebruik te maken van de Invoerregeling voor pakketjes tot en met 150 euro.

  3. Kiest je leverancier ervoor om niets te doen, dan wordt de invoer-btw betaald door de Europese ontvanger. Deze krijgt een factuur voor de invoer-btw, plus inklaringskosten en eventuele invoerrechten.

Een overzicht van de BTW-tarieven in de verschillend eEU-landen vind je op de website van de Europese Unie.


Prijsstelling

Door de veranderde BTW wetgeving moet je mogelijk je prijzen onder de loep nemen.


Eenvormigheid

Waarom doet de EU dit? Om oneerlijke concurrentie in te dijken en Europese verkopers te beschermen.

80 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page