top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverB Account

Uitbreiding flexi-jobs in de zorg, cultuur en evenementen

Bijgewerkt op: 20 apr. 2023

Dankzij de flexi-jobs kunnen werknemers die al een 4/5de arbeidsovereenkomst hebben, hun activiteit bij een andere werkgever aanvullen terwijl ze genieten van een fiscaal en sociaal voordelig loon. Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid.


Nieuwe uitbreiding vanaf 2023

Alle zaken die tot de horeca, detailhandel of kleinhandel behoren, kunnen al een tijdje flexi-jobbers inzetten. Sinds 1 januari 2023 kan ook in volgende sectoren met flexi-jobs gewerkt worden: de zorg, culturele en evenementensector. De paritaire comités vind je hieronder.


Paritaire comités die in 2023 in aanmerking komen:
 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij

 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren

 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel

 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven

 • PC 302 horeca

 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

 • PC 312 voor de warenhuizen

 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Nieuw
 • PC 223 voor de sport

 • PC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen

 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers

 • PC 330 voor gezondheidsinrichtingen en –diensten

 • de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van zorgverlenende functies

 • PC 322 voor de uitzendarbeid als de gebruiker onder één van deze paritaire comités valt

 • De evenementensector kan bij koninklijk besluit aan deze lijst toegevoegd worden. Dit kan enkel als het paritair comité wordt opgericht en wanneer sommige functies kunnen uitgesloten worden.

Flexiloon

Het flexiloon bedraagt minstens 11,81 euro / uur (bedrag geldig op 1 december 2022, indexeerbaar), met inbegrip van het flexi-vakantiegeld.

 • Geen normale RSZ-bijdragen

 • Bijzondere bijdrage van 25%

 • niet belastbaar


Specifiek voor de zorgsector

Flexiloon zorgsector

Een flexi-jobber in de zorgsector ontvangt een hoger uurloon van minstens 11,49 euro (indexeerbaar). Bij dit uurloon moet nog 7,67% flexi-vakantiegeld gerekend worden. Aangepast aan de indexevolutie, bedraagt vanaf 1 januari 2023 dit minimumbedrag van het flexi-uurloon voor de zorgsector 14,29 EUR + 7,67% flexivakantiegeld = 15,39 euro per uur.


Welke flexi-jobs in de zorgsector?

Ondernemingen ressorterend onder PC 330 voor gezondheidsinrichtingen en –diensten, én openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 kunnen flexi-jobbers tewerk stellen, met uitsluiting van zorgverlenende functies. Dit zijn functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. M.a.w. arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, zorgkundige en paramedische beroepen.


Wat kan wel? Jobs als poetshulp, logistieke functies, tuin- en klusjesmannen, ondersteunende administratieve functies, receptionisten, …


Flexi-jobs voor gepensioneerden

Is de flexi-jobber al een tijd met pensioen (langer dan 1 volledig kwartaal), dan kan hij meteen aan de slag. Gaat hij of zij binnenkort op pensioen? Dan kan hij direct gaan flexi-jobben als hij tot zijn pensioendatum minstens 4/5 werkte. Was dat niet het geval, moet hij minstens 1 volledig kwartaal met pensioen zijn voor hij kan starten.40 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page