top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverB Account

Spannende tijden in het verschiet: UPDATE e-invoicing

Bijgewerkt op: 11 jun.

Timing: UPDATE

Tijdens de federale ministerraad van 29 september 2023 werd, op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, een voorontwerp van wet goedgekeurd dat elektronische facturatie tussen BTW-plichtige bedrijven verplicht vanaf 1 januari 2026. Vooraleer het wetsontwerp over elektronisch factureren gestemd kan worden, moeten eerst nog de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Agrofront en ITAA hun advies geven. In tegenstelling tot de gefaseerde invoering van de verplichting die afhankelijk was van de jaarlijkse omzet van de belastingplichtige, voert de federale regering dus een algemene verplichting in vanaf 1 januari 2026.


De federale overheid heeft gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk. Peppol (Pan-European Public Procurement Online) is een internationale standaard voor het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen. De tweejarige termijn die nog rest voor de algemene verplichting, geeft jou als ondernemer de kans om de nodige voorbereidingen te treffen om ten laatste vanaf 1 januari 2026 in regel te zijn.


E-facturatie

E-invoicing is een grootschalig project van de EU. Concreet betekent het dat uitgaande en binnenkomende facturen digitaal opgemaakt, verzonden en ontvangen worden. Wat houdt dat in voor jou als kmo, zelfstandige of freelancer?


E-facturatie is niet hetzelfde als een digitale factuur

Je maakt de facturen van jouw onderneming in Word of Excel, bewaart ze als PDF, verstuurt ze via mail naar jouw klant en naar jouw klantenportaal van de boekhouding. Goede start! Maar, deze vorm van digitale facturatie is niet hetzelfde als e-facturatie.


E-invoicing zijn elektronische facturen volgens een vastgelegde structuur met velden die moeten voldoen aan de zogenaamde UBL (Universal Business Language) normen. De UBL factuur wordt via het PEPPOL netwerk verstuurd naar de klant. Een PDF bestand heeft deze velden niet. De bedoeling van al die velden is om de e-invoice snel en foutloos te laten inlezen door een boekhoudprogramma.

voorbeeld van een UBL factuur


Waarom verplicht de EU dit?

Initiatieven zoals e-facturering en e-rapportage zijn bedoeld om de financiële processen te automatiseren en transparanter te maken. Voor de overheid is elektronische facturatie vooral een sterk wapen in de strijd tegen btw-fraude.


Voordeel voor jouw onderneming

  • je kan meerdere facturen in één keer maken en hoeft geen word- of excel bestanden te kopiëren. Er is dus minder kans op fouten

  • je verstuurt jouw B2B facturen meteen via PEPPOL naar de klant én naar je boekhoudportaal, geen stress meer op het einde van het kwartaal

  • ook jouw aankoopfacturen komen via PEPPOL rechtstreeks in jouw klantenportaal van de boekhouding

  • je hebt steeds een overzichtelijk digitaal archief in jouw klantenportaal

  • je kan facturen rechtstreeks betalen vanuit je klantenportaal


Welk e-invoicing programma past bij jou?

Je wacht best niet te lang om hiermee van start te gaan. Nu al overschakelen naar e-invoicing en voorbereid zijn, is een slimme zet.


Er zijn heel wat tools op de markt om e-facturatie toe te passen. Wij zullen jou op tijd informeren welk programma past bij jouw onderneming. Voorbeelden zijn de module 'verkoopfacturen' in Exact Online, Billit, OkiOki en eenvoudigfactureren.be .


Let op: als je vrijgesteld bent van BTW (art.44), zul je niet verplicht worden om e-invoicing toe te passen. Maar jouw leveranciers zullen je facturen wel via e-facturatie versturen. Je zult dus wel over een tool moeten beschikken om deze te kunnen ontvangen. Ondernemingen die vallen onder de vrijstellingsregel kleine ondernemingen, worden wel verplicht tot e-facturatie.


E-invoicing gaat enkel over facturatie. Bonnetjes zul je nog steeds moeten fotograferen/scannen naar je boekhoudsoftware.

23 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page