top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverB Account

Aangifte personenbelasting: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

De fiscus heeft de indieningstermijnen van de personenbelasting voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) gewijzigd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een mandataris (boekhouder, accountant, ...) of burger om de indieningstermijn te bepalen maar wel tussen een complexe of een eenvoudige aangifte.

Complexe aangifte

Een aangifte wordt als complex beschouwd als ze een of meerdere van volgende inkomsten bevat:


 • winsten en/of baten

 • bezoldigingen bedrijfsleiders

 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)

 • buitenlandse beroepsinkomstenIndieningstermijnen aanslagjaar 2023

Eenvoudige aangifte
 • papieren aangifte: 30/06/2023

 • via Tax-on-Web: 15/07/2023 (ook voor mandatarissen)

Complexe aangifte
 • papieren aangifte: 30/06/2023

 • via Tax-on-Web: 18/10/2023 (zowel voor burgers als voor mandatarissen)

Vereenvoudigde aangifte
 • via het papieren antwoordformulier: 30/06/2023

 • via Tax-on-Web: 15/07/2023 (zowel voor burgers als voor mandatarissen)

Maar als de VVA gewijzigd moet worden door de toevoeging van winsten en/of baten, en/of bezoldigingen bedrijfsleiders, en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), en/of buitenlandse beroepsinkomsten, dan moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. De aangifte kan dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via Tax-on-Web ingediend worden.


Je zal de indieningstermijn van jouw aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

Welke documenten bezorgen?


Om de aangifte personenbelasting te kunnen doen als mandataris, hebben wij voldoende informatie nodig.


Heel wat fiscale documenten zijn reeds zichtbaar in Tax-on-Web: fiscaal attest van je hypothecaire lening, loonfiches, sociale bijdragen zelfstandigen, vervangingsinkomen, pensioensparen, levensverzekering, dienstencheques, pensioen, …


Welke documenten moet je wel nog bezorgen?
 • je bankrekeningnummer waarop de fiscus eventuele terugbetalingen kan storten, indien dit recent werd gewijzigd

 • inkomsten uit vastgoed, uit onroerend goed, dividenden, huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden

 • betalingsbewijzen van door jou betaald onderhoudsgeld

 • betaalde vakbondsbijdrage

 • attesten kinderopvang

 • voor niet BTW-plichtige éénmanszaken: een overzicht van je kosten en opbrengsten

 • al je rekeninguittreksels of het attest waaruit de roerende voorheffing op je aandelen blijkt met het oog op de vrijstelling ervan

 • nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen

 • attesten voor giften

 • overzicht van je voorafbetalingen

105 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page